search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Административни справки

 

ДЕЛОВОДНА СПРАВКА

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ