search
Община Копривщица -> Култура

ХІ Национален събор на българското народно творчество – Копривщица 7-9 август 2015 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ЮНЕСКО

Поздравителен адрес от Министерство на културата

Поздравителен адрес от Министерство на отбраната

Поздравителен адрес от Агенгия по заетостта

Поздравителен адрес от Атанас Геров

На вниманието на медиите

Важно!Съобщение за преустановяване приемането на заявления за търговски площи: Община Копривщица съобщава на всички заинтересовани лица, че считано от днес- 27.07.2015 г., преустановява приемането на заявления за търговски терени, поради изчерпване на търговските площи.

PROGRAM 

Програма на чуждестранните изпълнители

PROGRAMME OF FOREIGN PERFORMERSIN THE DAYS OF THE 11TH NAIONAL FOLKLORE FESTIVAL

Рекламен клип Копривщица

Koprivshtitsa video

Такси за видеокамери - ще бъдат събирани на площад "20-ти Април"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от РЗИ - София областВсички лични здравни книжки, трябва да бъдат заверени в РЗИ по местоживеене или настоящ адрес

В края на месец май ще се проведе регионалния преглед на групите и изпълнителите от Софийска област за XI юбилеен Национален събор „Копривщица 2015”

Регламент за провеждане на XI Национален събор на народното твърчество - Копривщица 2015 г.

Координатори по области за провеждане на регионалните събори

Важно! В срок до 10 Юли 2015г. следва да бъде предадена информация на Министерство на културата относно класиралите се участници, по региони.

Такси при провеждането на ХІ-ти Национален събор на народното творчество – гр. Копривщица 7-9 август 2015 г.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ С ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА „XI НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА
„БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО- КОПРИВЩИЦА 2015”

Оперативно бюро в състав:
1. Тони Малинов – тел. 0889618702;
2. Николай Карагьозов –тел. 0885887192;
3. Искра Шипева – Пухова – тел. 0885743117.

Комисии- отговорности и лице за контакти:
1. Комисия по настаняване - набира информация за общия леглови капацитет в града и съседните населени места, извършва предварително насочване и/или резервации за нощувки, организиране на информационни пунктове, посрещане и настаняване на участниците в събора.
Председател: Милена Паралеева, тел. 0888118288


2. Комисия по търговия - настаняване на временните търговски обекти в града, местността „Войводенец“ и палатковия лагер.
Председател: Иванка Доросиева –тел. 0885897386

3. Комисия по финанси - събиране на търговска такса.
Председател: Василка Стефлекова-Йовкова – тел. 0885743499

4. Художествена комисия - изготвяне програмата на чуждестранните изпълнители на сцената на площад „20-ти Април”, дизайн на рекламни материали, организиране допускането на снимачните екипи и подпомагане медийното отразяване на събора.
Председател: Искра Шипева- Пухова – тел. 0885743117

5. Техническа комисия - организиране цялостната дейност по техническото обезпечаване на събора, поддръжка на чистотата в района на града и естрадите, подсигуряване на кофи и контейнери за смет, обезпаразитяване на терените и др.
Председател: Тони Малинов – тел. 0889618702

6. Комисия по транспорт, пропуски и паркиране - разпределяне на местата за паркиране, осигуряване на пропуски, организиране на график за транспорта и временни автогари.
Председател: Марин Златарев – тел. 0879600315

7. Комисия по изхранване - обезпечава изхранването на обслужващия персонал по време на събора.
Председател: Виолета Крадлекова – тел. 0887910781

8. Комисия по обществен ред, полиция и пожарна безопасност
Председател: Христо Присов – тел. 0887704127