search
Община Копривщица -> Култура -> Събития и прояви

ДИМЧОВИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ 2016

Предварителна програма 

Летни фолклорни празници "С Копривщица в сърцето" и Димчови поетични дни 2016- окончателна програма