search
Община Копривщица -> Култура -> Събития и прояви

Честит празник на всички БУДИТЕЛИ!

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена!